Lisansüstü Öğrenciler

 

 

LİSANÜSTÜ ÖĞRENCİLER

AKADEMİK DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

Çağatay AKAR

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Ecem GÖÇMEN

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Emrah AKPINAR

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Havva AKAR

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Genetik ve Biyomühendislik (YL)

Müge KOÇ

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Pelin TURHAN SERTTAŞ

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Simge BAĞCI

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Genetik ve Biyomühendislik (YL)

Tugay GÜMÜŞ

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Aslı Hilal ÖZTÜRK

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Genetik ve Biyomühendislik (YL)

Buse GÖÇER

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji Ve Genetik (YL)

Gülis Cansu KIZILKAYA

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Kadriye CENGİZ TAMİR

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji Ve Genetik (YL)

Metin Burak TATLISES

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Mutlu ŞEN

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Özlem BALTA

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Uğur KORKMAZ

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Hakan ÇAMOĞLU

Doç.Dr. Gökhan KAÇAR

Genetik ve Biyomühendislik (YL)

Melike Merve KURU

Doç.Dr. Gökhan KAÇAR

Farmasötik Nanoteknoloji (YL)

Melike KAYHAN

Doç.Dr. Gökhan KAÇAR

Farmasötik Nanoteknoloji (YL)

Mihriban YILDIZ

Doç Dr. Gökhan KAÇAR

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Mehmet Sercen KOLCULAR

Doç. Dr. Süleyman KÖK

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Fatih KAHVECİ Doç. Dr. Süleyman KÖK Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Nejat ÇAKIR

Doç. Dr. Süleyman KÖK

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Hilal ARSLAN

Doç. Dr. Süleyman KÖK

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Kübra AKOL

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YABAŞ

Genetik ve Biyomühendislik (YL)

Seda ARAL

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YABAŞ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Songül YENİ

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YABAŞ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Hilal SAMAST

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YABAŞ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Aygün NAZIROĞULLARI

Dr.Öğr.Üyesi Necmi BEŞER

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Meltem POSTA

Dr.Öğr.Üyesi Necmi BEŞER

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Gizem ÇİVİ

Dr.Öğr.Üyesi Necmi BEŞER

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

 


LİSANÜSTÜ MEZUNLAR

AKADEMİK DANIŞMAN

TEZ KONUSU

ANABİLİM DALI

Çağlar ÇOLAK

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Ayçiçeğinde Yüksek Oleik Yağ Asidi Özelliğinin Moleküler Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Emrah AKPINAR

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Ayçiçeği'nde Mildiyö (Köse) Hastalığına Dayanıklı Genotiplerin Moleküler Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Merve GÜZEL

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Aspir ıslahında klasik ve moleküler yöntemlerden yararlanılarak oleik asit oranının kalıtımının belirlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Meryem ŞAHİN

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Bazı yabani ayçiçeği türlerinin çekirdek DNA içeriklerinin belirlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Sevil ŞAHİN

Prof.Dr. Yalçın KAYA

Ayçiçeği hibritlerinde kuraklığa dayanımın bazı morfolojik ve biyolojik ölçütlerden yararlanarak belirlenmesi

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Gamze KORKUT

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

İnsan interlökin 7 geninin (IL7) moleküler klonlaması

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Gülçiçek KILIÇ

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik(YL)

Mete ARSLAN KONAK

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Yerel çeltik çeşitlerinde agronomik karakterizasyon ve DNA profilleme

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Seda SEMERCİ

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Metin Burak TATLISES

Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ

Mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinin DNA barkodlamametodu ile tanımlanması

Biyoteknoloji ve Genetik (YL)

Zeynep Çisem MUTAFÇILAR

Dr.Öğr.Üyesi Necmi BEŞER

Türkiye'de tescilli çeltik çeşitlerinin moleküler karakterizasyonu

Biyoteknoloji ve Genetik(YL)

Gülden VAPUR

Doç.Dr. Süleyman KÖK

Türk Holstein Sığırların LEP Geni 2. Ekzon (E2JW, E2FB) ve TG Geni 5' Promotor Bölgedeki (TG5) Markörlerin Et Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

Çisem ÇOBAN

Doç.Dr. Gökhan Kaçar

 Biyoteknoloji ve Genetik(YL)

Sertaç ATALAY

Doç.Dr. Süleyman KÖK

Bozırk Sığırların Ghrelin Geninde rs110968631 TNP’ni Belirlemede ARMS-PCR ve PCR-RFLP Metotlarının Kullanımı

Biyoteknoloji ve Genetik(YL)

Sertaç ATALAY 

Doç.Dr. Süleyman KÖK

Türkiye’de Üretilen Hizmet Köpeklerinde Kalça Displazisi İle İlişkili Genetik Markırların Araştırılması

Biyoteknoloji ve Genetik (DR)

 

Bu içerik 11.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1569 kez okundu.