Projeler

Doç. Dr. Yalçın KAYA

Yürütücüsü olduğu projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları (TAGEM)

1999

2008

Çerezlik Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları (TAGEM)

2001

2008

Türkiye Yağlı Tohumlar Adaptasyon Projesi (TAGEM)

2001

2003

Trakya Bölgesinde Ayçiçeğinde Problem Olan Orobanşın Yeni Irklarının Tespiti ve Bu Irklara Dayanıklı Ayçiçeği Saf Hatlarının ve Hibritlerinin Geliştirilmesi  (TAGEM)

2001

2008

GAP Yağlı Tohumlar Entegre Ürün Yönetimi (TAGEM)

2001

2005

Hibrit Ayçiçeği Çeşit Geliştirme Çalışmaları  (TAGEM)

2009

2013

Ayçiçeğinde problem olan Orobanşın yeni ırkına dayanıklı genlerin markır yardımıyla belirlenmesi (TU BAP)

2014

2015

Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak, Oleik Asit İçeriği Yüksek ve Orobanş (Orobanche Cumana Wallr.)'a Dayanıklı Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Hatlarının Geliştirilmesi (114O971) 1003 TÜBİTAK

2015

2017

Araştırıcı olarak yer aldığı projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Ülkesel Ayçiçeği Projesi

1994

1996

Trakya’da Ayçiçeği Üreten Tarım İşletmelerinde Girdi Kullanımı ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Araştırılması

2005

 

2006

Edirne İlinde Ürün Deseninin Belirlenmesi ve Ayçiçeği Verimi Tahmini

2006

2008

Biotik ve abiotik strese dayanıklı linoleik, orta veya yüksek oleik asit içeren Macaristan ve Türkiye ayçiçeği ortak hibritleri ıslahı (TÜBİTAK)

2006

2009

Trakya yöresinde ayçiçeği yetiştiriciliğinde Borun (B) ihtiyaç durumunun belirlenmesi ve verim üzerine etkileri  (BOREN PROJESİ)

2012

2014

08 TR 003 Hibrit Ayçiçeği Çeşidinin Mildiyö (Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. and de Toni) Hastalığına Genetik Olarak Dayanıklı Duruma Getirilmesi AGY105-01, (1505 TÜBİTAK SANAYİ ARGE PROJESİ)

2014

2016

Danışman olarak yer aldığı projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kuraklığa Dayanıklı Genetik Materyalin Belirlenmesi ve Islah Programlarında Kullanılması  (TÜBİTAK 1001- 113O125)

2014

2017

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’nde Orobanş ve Herbisite Dayanıklı Dihaploit Hatların In Vitro Koşullarda Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1001- 214O274)

2015

2018

Danışmanlık yaptığı özel sektör projeleri

 

Kurum

Proje Adı / Yürütücü Kuruluş

Firma

1

TÜBİTAK

Türkiye'deki çerezlik ayçiçeği çeşitlerinin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve standardizasyonu (3120172) (2007-2009)

Palancı Gıda ARGE T. A.Ş.

2

TAGEM

Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının Belirlenmesi (2009- 2011)

Trakya Birlik

3

TAGEM

Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi (2009- 2011)

Trakya Birlik

4

TAGEM

Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi (2011- 2013)

Trakya Birlik

5

TAGEM

İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Hibritlerin Adaptasyon ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2012-2014)

AVESA Tohum Ltd Şti

6

TÜBİTAK

 

Moleküler teknolojiler kullanarak ayçiçeğinde orobanşa (Orobanche spp) dayanıklı ve oleik asit içeriği yüksek ebeveyn hatlarının geliştirilmesi (3110026) (2011-2014)

Agromar Tar. Ür. T.AŞ.

İzleyicilik yaptığı Tübitak Sanayii Ar-ge projeleri

 

Proje Adı / Yürütücü Kuruluş

Firma

5

Ana ürün için melez mısır ve ayçiçeği ebeveyn hatlarının geliştirilmesi (3070760)

Agromar Tar Ür. T.AŞ.


Yrd. Doç. Dr. Necmi BEŞER

Yürütücüsü olduğu projeler

Projenin Adı

Türkiye Yerel Çeltik Çeşitlerinin Agronomik Ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki Çeşitleri Ayırt Edici Markırların  Belirlenmesi (TAGEM Ar-Ge Destek Programı)

Bazı çeltiklerde mutasyon ıslahı ile bazı özelliklerin Geliştirilmesi  (TAGEM)

Üretimi yapılan  4 Çeltik Çeşidinin Bazı Özelliklerinin Mutasyon Islahı İle Geliştirilmesi (TAGEM)

Aromatik Çeltik Islah Projesi  (TAGEM)

Ergene Nehrinden ve Diğer Su Kaynaklarından Sulanan Çeltiklerde Ağır Metal İçerikleri Üzerine Bir Araştırma (TAGEM)

Çeltikte Damla Sulama Araştırmaları (TAGEM)

Çeltik yanıklık hastalığına  dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları (TAGEM)

Turkey IRRI Cooperative Research Projects: Developing blast‐resistant japonica rice using marker assisted backcross breeding (MAB) (IRRI Ref. No.: DRPC 2010-69) (Türkiye Lideri)

Çeltik Tohumluk  Üretimi  Altyapısını  Geliştirme  Projesi (Trakya Kalkınma ajansı Projesi)

Makedonya  Pirinç Üretimi ve Kalitesini Geliştirme  Projesi (TİKA Projesi)


Araştırıcısı olduğu projeler

Projenin Adı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ayçiçeği Islahı Projesi (TAGEM)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Baklagil Islahı Projesi (TAGEM)

Trakya Marmara Bölgesi Çeltik Islah Araştırmaları (TAGEM)

Yabancı Ot İlaçlarına  dayanıklı çeltik ıslah araştırmaları (TÜBİTAK)


Doç. Dr. Semra HASANÇEBİ


Yürütücüsü olduğu projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Buğdayda sarı pas hastalığı dayanıklılık mekanizmasının yeni nesil iki-boyutlu sıvı kromatografi sistemi kullanılarak proteom düzeyinde incelenmesi (TÜBİTAK -  COST, proje no: 109T293) 

2009

2013

Endemik Astragalus chrysochlorus’da biyoteknolojik olarak üretilen sekonder metabolitlerin aydınlatılması (YTÜ BAP,  proje no: 25-01-07-05)

2005

2007

Endemik Astragalus chrysochlorus’da doku kültürü ve transformasyon çalışmaları (İÜ BAP, proje no: T-947/0611200)

2000

2003

Yürütücü yardımcısı olarak yer aldığı projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Türkiye ve Suriye ekmeklik buğday germplazmında sarı pas hastalığına dayanıklılıkla ilişkili genom bölgelerinin belirlenmesi (TÜBİTAK-Suriye ikili işbirliği programı, proje no:110O539)

2011

2013

Kışlık ekmeklik buğdayda sarı pas dayanıklığı ile bağlantılı moleküler markörlerin belirlenmesi (TÜBİTAK -  TARAL 1007, proje no: 105G075)

2006

2010

Araştırıcı olarak yer aldığı projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Türkiye Yerel Çeltik Çeşitlerinin Agronomik Ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki Çeşitleri Ayırt Edici Markırların  Belirlenmesi (TAGEM Ar-Ge Destek Programı, 2015-2017)

2015

2017

Türkiye geofitlerinin kültüre alınması yeni tür ve çeşitlerin ilgili sektörlere kazandırılması (TÜBİTAK - TARAL 1007, proje no: 110G107)

2010 

2014

Aegilops tauschii’de tuz stresine dayanıklılığı sağlayacak yeni gen kaynaklarının belirlenmesi ve fizyolojik, moleküler karakterizasyonu (TÜBİTAK - TARAL 1001, proje no: 104T464)

2006

2009

GEN-PRO: Tarımsal üretimin modern biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmesi ve gen teknolojisi ulusal araştırma işbirliği ağının oluşturulması (DPT – YUUP, proje no: DPT-YUUP-2004K120750)

2004

2006

Klonladığımız Antifungal Cyclophilin-like protein geninin Agrobacterium aracılığıyla buğdaya transferi (ODTÜ BAP, proje no: BAP-2005-08-16-03)

2005

2006

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KÖK

Yürütücüsü olduğu projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Türk Boz Irkı sıgırlarda UoG-CAST, CAPN1 316 ve CAPN1 4751 Marker Genotipleri 2013 Araştırılması (TUBAP-2013-109) 

2013

2015

“Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi” kapsamında Edirne İli “Halk Elinde Karacabey Merinosu Koyunu Islahı” alt projesi (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM)

2015

Devam ediyor

Yrd. Doç. Dr. Gökhan KAÇAR

Yürütücüsü olduğu projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Kendi kendini yenileyen polimer yüzeylerin bilgisayar simülasyonlarıyla incelenmesi (TUBITAK 2232) 

2016

2018

Araştırmacı olduğu projeler

Projenin Adı

Başlangıç

Bitiş

Kendi kendini iyileştiren hidrofilik polimerlerin modellenmesi (Hollanda Polimer Enstitüsü, proje no: 780)

2014

2016

Çoklu malzeme yapışmasının çok ölçekte incelenmesi (Hollanda STW Projesi, proje no: 10121)

2009

2014

Kendi kendine oluşan sistemlerin dinamiklerinin çok ölçekte incelenmesi (TÜBİTAK, proje no: 106T522)

2007

2009

Bu içerik 02.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1867 kez okundu.