Bitki Biyoteknolojisi Çalışmaları

Prof. Dr. Yalçın KAYA, Prof. Dr. Semra HASANÇEBİ ve Doç. Dr. Necmi BEŞER tarafından yürütülen Bitki Biyoteknolojisi Grubu, bölgemizin önemli tarım ürünleri başta olmak üzere tüm bitkisel ürünlere yönelik tarımsal biyoteknoloji çalışmalarını ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler kapsamında tür ve çeşit tayini, tohumlarda ve pazar ürünlerinde safiyet, kalite-verim özelliklerinin tespiti, markır destekli seleksiyon, hastalık-dayanıklılık ve çeşitli tarımsal özellikler ile ilişkili moleküler biyoloji, doku kültürü ve gen klonlama çalışılmaları yer almaktadır.

Resim
Bölgemizin önemli ürünlerinden olan “Ayçiçeği” de bölgesel zararlılara dayanıklı ve yağ kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi kapsamında moleküler ıslah çalışmaları yürütmektedir. 2014 yılında kurulan bölümümüzde bu amaçla yürütülen projelerimiz TÜBİTAK ve Üniversitemiz araştırma fonundan destek almıştır. Ayrıca  ayçiçeği alanında Uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. Bölümümüz ayçiçeğinin neredeyse tüm yabani türlerini içeren "Ayçiçeği Dünya Koleksiyonu Bahçesi"ne sahiptir.
 
Resim

Trakya Bölgesinin en önemli ekonomik değerlerinden biri de çeltiktir. Ülkemizdeki üretimin %55’i bölgemizden sağlanmaktadır. Dolayısıyla bitki biyoteknolojisi grubu, ülkemizde yer alan tüm çeltik çeşitlerinin tanımlanması ve markette yer alan ürünlerin genetik olarak kimliklendirmesini yapmak üzere bir proje tamamlamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje üretici ve tüketicinin korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca grubumuz çeltikte de hastalık dayanıklılığı ve tarımsal özellikler kapsamındaki moleküler biyoloji ve biyoteknoloji çalışmalarını sürdürmektedir.
 Resim

Bölgemizin bir diğer önemli ekonomik değeri buğdaydır, ülkemizdeki üretimin %13’ü bölgemizde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz, hastalık ve zararlılara dayanıklı, verim ve kalite özellikleri yüksek buğday çeşitlerinin geliştirilmesi yönünde gerek moleküler destekli ıslah gerekse hücresel  mekanizmaların aydınlatılması yönünde doku kültürü ve moleküler biyoloji çalışmaları yürütülmektedir.

 Resim

Trakya bölgesi biyoçesitlilik ve endemik türler açısından da dikkate değer bir bölgedir. Grumuz başta Trakya Bölgesi olmak üzere ülkemiz biyoçeşitliliğinin tespiti, kayıt altına alınması ve korunması için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla DNA barkodlama ve farklı moleküler araçlarla yürütülen moleküler taksonomi projelerimiz TÜBİTAK ve farklı fonlarca desteklenmektedir.
 
Resim

Ayrıca grubumuz, bitkilerin ürettiği ve başta ilaç olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılan değerli bileşiklerin biyoteknolojik üretimi ve biyolojik etkilerini belirlemek üzere de doku kültürü ve klonlama çalışmaları yürütmektedir.
Bu içerik 06.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 4072 kez okundu.