Bitki biyoteknolojisi çalışmaları

Prof. Dr. Yalçın Kaya, Doç. Dr. Semra Hasançebi ve Yrd. Doç. Dr. Necmi Beşer tarafından yürütülen Bitki Biyoteknolojisi Grubu, bölgemizin önemli tarım ürünlerinden başta olmak üzere tüm bitkisel ürünlere yönelik biyoteknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesini planlamaktadır.

Resim Resim
Resim Bölümümüz ayçiçeğinde bölgesel zararlılara dayanıklı ve yağ kalitesi yüksek çeşitlerin geliştirilmesi kapsamında moleküler ıslah çalışmalarına başlamıştır. Yeni kurulan bölümümüzde bu kapsamda TÜ Araştırma Fonunca desteklenen bir proje tamamlanırken TÜBİTAK 1003 kapsamında yeni bir projeye başlanmıştır. 29 Mayıs - 3 Haziran 2016 tarihlerinde  Edirne de yapılacak olan “Dünya Ayçiçeği Konferansı”  bölümümüz tarafından organize edilmektedir.

Resim
ResimResim
Trakya Bölgesinde en önemli ekonomik değerlerinden biri çeltiktir, ülkemizdeki üretimin %55’i bölgemizden sağlanmaktadır.  Dolayısıyla bitki biyoteknolojisi alanındaki çalışmalarımızın önemli bir kısmını çeltik oluşturmaktadır ve “Türkiye Yerel Çeltik Çeşitlerinin Agronomik ve Moleküler Karakterizasyonu, Üretimdeki Çeşitleri Ayırt Edici Markırların Geliştirilmesi” başlıklı projemiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı TAGEM tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır, ocak 2016’da başlayacaktır.


Resim
Bölgemizin bir diğer önemli ekonomik değeri buğdaydır, ülkemizdeki üretimin %13’ü bölgemizde gerçekleştirilmektedir.  Bölümümüz, hastalık ve zararlılara dayanıklı, verim ve kalite özellikleri yüksek buğday çeşitlerinin geliştirilmesi yönünde gerek moleküler destekli ıslah gerekse hücresel  mekanizmaların aydınlatılması yönünde çalışmalar yürütülmesini planlamaktadır, gerekli bilimsel ve fiziksel donanıma sahiptir.
Resim

Ayrıca Trakya bölgesi biyoçesitlilik ve endemik türler açısından da dikkate değer bir bölgedir. Bölümümüzde doku kültürü, moleküler taksonomi ve moleküler karakterizasyon çalışmaları yürütülerek bu türlerin kayıt altına alınması ve korunması hedeflenmektedir.

Resim
Resim
Bu içerik 06.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1424 kez okundu.