Biyoenformatik

Biyoenformatik alanında Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı ve Yeni Nesil Dizileme Byoenformatik Analizi çalışmaları yürütülmektedir.

Araştırma Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Güzin TUNCA ALPARSLAN 

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı

İlaç tasarımı araştırmaları milyonlarca molekülü daha kısa sürede ve daha az maliyetli bilgisayar destekli yöntemlere doğru kaymaktadır. Bilgisayar destekli sanal tarama (virtual screening) milyonlarca küçük molekülün hedef proteine bağlanıp bağlanmadığını ve sonucunda proteinin istenen şekilde fonksiyon gösterip göstermediğini bulan bir tarama yöntemidir. Sanal tarama deneysel ilaç geliştirme yöntemlerine yardımcı ve öncü molekül bulma sürecini hızlandıran bir metoddur.

Resim

Yeni Nesil Dizileme Biyoenformatik Analizi

Genetikte dizileme (veya sekanslama) işlemi ilgilenilen bir nükleik asit molekülünün sırasal yapısının ortaya çıkartılması işlemidir. Daha basit bir anlatımla DNA ve RNA'yı oluşturan bazların sırasının belirlenmesidir.

Yeni Nesil Dizileme (Next Generation Sequencing, NGS) yöntemleri ile yüksek hacimli, paralelleştirme yoluyla ile aynı anda birden fazla örneğe ait milyonlarca dizinin üretilmesi mümkün olmuştur. Yeni Nesil Dizileme sonucunda hastalıklara sebep olabilecek mutasyonların keşfi ancak biyoenformatik analiz ile mümkündür.

ResimBu içerik 11.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 908 kez okundu.