Hayvan Biyoteknolojisi


Resim


Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Evcil Hayvanların Islahı Konusunda Yapılan Çalışmalar ve Uygulanan Yöntemler
Evcil hayvan genetiği konusunda çalışmak yapmak isteyen öğrencilere, klasik ıslah çalışmaların ötesinde moleküler yöntemler ile hayvanların genotiplerini belirleme işlemleri uygulamalı olarak gösterilmektedir. Markör Destekli Yöntemin (MDY) ne olduğu ve Genomik Seleksiyon çalışmalarında nasıl kullanacağı, Yeni doğmuş bir evcil hayvanın hangi verim özelliğinde olduğu, herhangi bir kalıtsal hastalık taşıyıp taşımadığı, hastalıklara olan direnci veya toleransı MDY ile nasıl belirlenir? İstatistiki olarak populasyondaki önemi nedir? Çalışılan hayvan populasyonda, üstün özellikte olduğu tespit edilen hayvanların gelecek generasyon için ebeveyn olarak seçilmesi veya gruplara ayrılarak taşıdığı özelliklerine göre saf ırkların yetiştiriciliklerinin nasıl yapılması gerektiği öğretilir.

Önceden çalışılmış referans popülasyondaki hayvanların genotip ve fenotip bilgilerinin kombinasyonuyla hesaplanan Genomik Yetiştirme Değeri, fenotip bilgisi olmayan ve sadece markörlerle genotiplendirilmiş olan yeni aday popülasyondaki hayvanların Tahmini Genomik Yetiştirme Değeri’nin belirlenebilmesi ile referans popülasyonlardan elde edilen bilgi kullanılarak aynı saf ırkın farklı sürülerin de Genomik (dolaylı) seleksiyon veya Ebeveynlere Göre Seleksiyon (Pedigri) çalışma yöntemleri kullanılarak hayvanların generasyonlar arası süreleri kısaltılarak ırkların nasıl ıslahının yapıldığı uygulamalı olarak gösterilmektedir.
 Resim
Örnek 1, örnek alınan Bozırk sığır popülasyonunda et kalitesini belirleme çalışmasında, Bozırk sığır Kalpain geni 4751 SNP lokusu için üç farklı CC, TT, CT sığır genotipi belirlenmiştir. Bozırk sığır ırkların Kalpain genindeki oluşan polimorfizmleri ve bundan kaynaklı genotipik farklar RFLP yöntemi kullanılarak belirlenmiş ve SNP genotipleri jel eloktroforezinde yukarıdaki şekilde gözlenmiştir.
 Resim
Örnek 2, Belçika mavisi, Pitmentesoe sığırları ve Texel koyun ırkı popülasyonunda et kalitesini ve verimini belirleme çalışmasında miyostatin genindeki polimorfizmlerin çift kaslılığa etkileri MDY ile belirlenebilmektedir.          
Resim
Örnek 3, İnsanlarda Kalça Çıkıklığına etkisi olduğu bilinen CX3CR1 geni, benzer etkilerinin Köpeklerde de olup olmadığını araştırmak için Köpeklerde Tasarlanan primerler ve çoğaltılan hedef gen bölgeleri üzerindeki çalışmamız.
 Resim
 
Örnek 4. Markörler ile genotiplendirmeye farklı bir örnek daha, Köpek Kalça Çıkıklığına etkisi olduğu bilinen OSTF1 geni rs8995004 A>G TNP’sinin, BCIVI enzimi ile kesildikten sonra DNA dizi analizi ile AA, AG ve GG genotiplendirme işlemi.
 Resim
Örnek 5. Farklı bir Yöntem ile Markör genotipi belirleme işlemi örneği. Araştırdığımız Türk Holştayn sığırlarda Trogulobulin Geni TG5 (C422T SNP) Lokusu CC Genotipinin, Kapiller Elektroforez ile genotipin belirlenen görüntüsü.
 
 
          
Doç.Dr. Süleyman KÖK’ün Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış toplam 19 tane makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerden 17 tanesi araştırma makalesi olup 7’si SCI’lı, 2 tanesi ise derleme makale niteliğindedir. Buna ilave olarak, bir tane kitap ve iki de kitap bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca 33 Uluslararası bildiri sunmuş olup bunların 9’u tam metin, 18’i özet metin, 3’ü poster sunum (2 tam metin ve 1 özet metin) olarak gerçekleştirmiştir. Doç.Dr. Süleyman KÖK, 6 farklı araştırma projesinden dördünde yürütücü olarak görevlerde bulunmuştur. Bu bilimsel projeler içerisinden bir de ulusal projenin koordinatörlüğünü yapmaktadır. Sempozyum ve kongre düzenleme komite üyeliği, kongrelerde oturum başkanlığı ve eş başkanlıklarında bunmuştur. 27 Doktora ve YL Tez savunma jüri üyeliklerinde bulunan Doç.Dr. Süleyman KÖK, danışmanlık yaptığı 1 yüksek lisans ve 2 de Doktora öğrencisini mezun etti.  Bilimsel makaleleri ve yönettiği tezler, çiftlik hayvanlarının genetiği ve biyometrisi, hayvan gen kaynaklarının korunması ve ıslahı konuları ile ilgilidir.
Bu içerik 06.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 2427 kez okundu.