Resim
İnternet sayfamızda bölümümüzde gerçekleştirilen eğitim ve araştırma aktiviteleri ve bölümümüze ait güncel bilgiler yer almaktadır. Bölümümüze ait daha fazla bilgi için yukarıdaki menülere geçiş yapabilirsiniz.

Bölümümüz yeni yüzyılın mühendislik ölçütlerine uygun, küresel alanda rekabet edecek Genetik Mühendisi ve Biyomühendisler yetiştirmek adına 2014 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün başlıca araştırma konuları iki kısma ayrılabilir: Genetik ve biyoteknoloji alanında; bitki ıslahı ve genetiği, moleküler ıslah, moleküler biyoloji, bitki biyoteknolojisi, hayvan genetiği ve Biyomühendislik alanında; biyomalzemeler ve biyomedikal uygulamaları, biyopolimerler ve modellenmeleri yer almaktadır.

Bölümümüzde eğitim gören öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin son yıllarında Bitki Genetiği, Hayvan Genetiği, Tıbbi Genetik ve Biyomühendislik dallarından birini seçerek bu dalda uzmanlaşacaklardır.
Resim
Resim
Resim