Hücre Kültürü Laboratuvarı

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde TÜBAP proje birimi tarafından 2019 yılında desteklenen altyapı projesi ile bölüme kazandırılan Hücre Kültürü Laboratuvarında bir çok araştırma projesi ve tez çalışması yürütülmektedir.

Hücre ve Kültürü Laboratuvarında bulunan cihazlar
Biyogüvenlik Kabini
Karbondioksitli İnkübatör
Mikroskop
Soğutmalı masaüstü santrifüj
Buzdolabı
Derin dondurucu
Vortex
Hemositometre
Azot saklama tankları
Pipet setleri

Bölüm Laboratuvarında bulunan cihazlar
Thermal cycler (PCR)
UV-Steril Çalışma Kabini
DNA ekstraksiyon robotu
Kapiller Fragment Analizör
qRT-PCR
Vortex
Microtube homogenisator
Nanodrop spektrofotometre
SüperMini Santrifüj
Bitki büyütme kabini
Laminar akımlı steril kabin
Buz makinesi
Hassas terazi
Manyetik karıştırıcı
pH metre
Su Banyosu
Çeker ocak
Elektroforez Seti
Jel görüntüleme sistemi
Çalkalayıcı
Plaka okuyucu

Çalışmalarımızda kullanılan diğer cihazlar (-80 saklama üniteleri, flow sitometri) üniversitemiz merkez laboratuvarında (TÜTAGEM) bulunmaktadır.

Resim
Resim
Resim
Resim
Bu içerik 11.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1065 kez okundu.