Doç. Dr. Gökhan KAÇAR ve Öğrencilerinden Uluslararası Yayın

Doç. Dr. Gökhan KAÇAR ve yüksek lisans öğrencileri Melike Merve KURU (Farmasötik Nanoteknoloji) ve Erdal Anıl DALGAKIRAN'dan (Biyoteknoloji ve Genetik) PEG-PLA-PEG blok kopolimerlerden oluşan misellerin; morfoloji, misel fiziksel özellikleri, hidrofobik ilaç hapsetme ve salım özellikleri moleküler simülasyonlar vasıtasıyla incelenen akademik makalesi yayınlanmıştır. Makaleye, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF: 4.5)'den ulaşılabilirsiniz. (https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127445)Resim
Bu içerik 31.08.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 209 kez okundu.