Hücre Biyolojisi ve İmmünoloji

Başlıca araştırma konuları arasında bağışıklık sistemi hücrelerinin (özellikle B ve T hücreleri) gelişim ve fonksiyonlarını etkileyen kontrol mekanizmaları ve bu mekanizmaları etkileyen faktörler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle hücre zarı lipit asimetrisinin oluşması ve devamının sağlanmasında önemli rol oynayan flipazların immün sistem hücrelerinin gelişim ve fonksiyonları hakkında çok az bilgimiz mevcuttur. Fare modeli kullanılarak ATP11C adı verilen flipazın B hücre gelişimi ve kırmızı kan hücrelerinin yaşamı için önemli olduğu bulunmuştur (Yabas et al, Nature Immunol, 2011; Yabas et al, J Biol Chem, 2014). Hücre kültürü teknikleri kullanılarak hem ATP11C hem de diğer flipazların immün sistem hücrelerinin gelişim ve fonksiyonları üzerine etkileri hakkında detaylı çalışmalar yürütülmektedir.

Ayrıca bölümümüzde çeşitli ilaç ve potansiyel antioksidan özelliğine sahip bileşenlerin kanser hücreleri üzerine etkilerinin araştırıldığı çalışmalar da yapılmaktadır. 

Araştırma Grubu

Projeler
“Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Laboratuvar Kapasitesinin İyileştirilmesi” (Altyapı Projesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)
“Fosfolipid taşıyıcısı ATP11C’nin B hücre gelişimindeki rolünün moleküler düzeyde araştırılması” (Araştırma Projesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri)

ResimResim


ResimBu içerik 11.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1167 kez okundu.