Program amaçları

Değerli Üniversite adayları,

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2014 yılında açılmış ve ilk lisans öğrencilerini 2015-2016 Akademik Yılı için beklemektedir. Eğitim programımızın somut amaçları şöyle özetlenebilir:
 1. Genetik ve Biyomühedislik lisans programının amacı; temel tıp bilimleri ile tarım ve mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak, genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde; tıp, biyoloji, tarım bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.
 2. Son yılların en hızlı gelişen bilim dallarından genetik ve biyomühendislik alanında istihdam olanakları, alanın ilerleme hızına paralel olarak tüm dünya genelinde artış göstermektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin mühendislik ve teknoloji bölgesi olmaya aday olan Türkiye’de de, yeni yüzyılın mühendislik ölçütlerine uygun genetik mühendisi ve biyomühendislere giderek artan bir önemle, gereksinim duyulmaktadır. Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, mesleki formasyonu sağlam, geniş ufuklu, yerel ve küresel sorunlar hakkında bilinçli, etik değerler ve sosyal sorumluluk konularına duyarlı genetik mühendisi ve biyomühendisler yetiştirecektir.
Ek olarak,
 1. Yapılan araştırmaları, insan, modern üretim uygulamaları ve çevre üçgeninde planlamak ve geliştirmek, başta yörenin ülkesel düzeyde güçlü olduğu alanlarda, bölgede faaliyet gösteren üretici birlikleri, sanayi kuruluşları, valilik, sağlık, çevre, tarım ve gıda ile ilgili bakanlık kuruluşları, diğer üniversiteler ve uluslararası ortak ve paydaşlarla birlikte çalışmak ve ortak projeler üretmek,
 2. Gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, diğer mühendislik dalları ile ortaklaşa çalışabilen, profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde olan, uluslararası iletişime, bilgi kaynaklarına ulaşıma ve uluslararası yetkinliği sahip mühendisler yetiştirmek,
 3. İyi bir analitik ve gözlem yeteneğine sahip, genelde temel ve uygulamalı bilimlerin özelde daha özgün disiplinlerin esaslarını ve uygulamalarını öğrenmiş ve bu esasları kullanarak disiplinler arasında koordinasyon ve sentez yapabilen, proje üretebilen ve bu sayede mesleklerinde ve bilim dünyasındaki gelişmelere kolaylıkla uyum sağlayabilen, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bireyler yetiştirmek,
 4. Mühendislik temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiği, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile tohum teknolojisi konularına odaklanan, bilimsel esaslara dayalı çağdaş bir eğitim-öğretim programı uygulayarak, ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu bitki ıslahı ve genetiği konusunda uzmanlaşmış mühendisler yetiştirmek,
 5. Uygulama ağırlıklı bir öğretim programı uygulayarak, mesleği ile ilgili temel bilgiler yanında bu bilgileri uygulamaya aktarma becerisine sahip mühendisler yetiştirmek,
 6. Sosyal yönleri, iletişim becerileri, yaratıcılık ve girişimcilikleri gelişmiş, insiyatif kullanabilen, özgüveni yüksek mezunlar vermek,
 7. Genetik ve biyomühendislik sorunlarını belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde araştırma planlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak,
 8. Genetik ve biyomühendislik mesleğinin uygulandığı organizasyonlarda, lider ve çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenmeye hazırlamak,
 9. Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak
programımızın başlıca hedefleridir.

Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler,
 1. Matematik, fen ve biyomühendislik alanında ileri düzeyde bilgilere ve kültüre sahip,
 2. Genetik ve Biyomühendislik konularındaki mühendislik problemlerini saptar, tanımlar ve en güncel teknik ve araçları kullanarak yorumlama ve çözüm becerisi kazanacak,
 3.  İyi derecede genel ve mesleki İngilizce bilgisine sahip,
 4. Temel ve uygulamalı genetik ve biyomühendislik bilgisine sahip olur ve konularda uygulama becerisine sahip olup, bağımsız olarak deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz edip ve yorumlayacak,
 5. İstenen gereksinimleri/ürünleri karşılayacak biçimde biyolojik bir sistemi, işlemi ya da süreci modern teknikler ile tasarlayacak,
 6. Bağımsız karar alma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır, disiplinlerarası takımlarda verimli çalışabilecek,
 7. Araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olarak yeni, özgün ve yaratıcı öneri ve proje üretebilecek,
 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde toplumsal, hukuksal ve ekonomik konularda farkındalık yaratacak,
 9. Etkin iletişim kurabilme ve kendini ulusal ve uluslararası sosyal ve bilimsel arenalarda ifade edebilme becerisine sahip olacak,
 10. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip,
 11. Biyomühendislik, Genetik ve Biyoteknoloji ürün ve çözümlerinin, çevresel, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlama becerisine sahip
mühendisler olarak yetişeceklerdir.

Bu içerik 24.06.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1359 kez okundu.