Hakkımızda

TRAKYA ÜNVERSİTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Son yılların en hızlı gelişen bilim dallarından genetik ve biyomühendislik alanında istihdam olanakları, alanın ilerleme hızına paralel olarak tüm dünya genelinde artış göstermektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin mühendislik ve teknoloji bölgesi olmaya aday olan Türkiye’de de, yeni yüzyılın mühendislik ölçütlerine uygun genetik mühendisi ve biyomühendislere giderek artan bir önemle, gereksinim duyulmaktadır. Bu güncel ihtiyaçlar nedeniyle, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bu yıl Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programımız açılmıştır.
Bölümde şu anda Bir Doçent ve iki Yardımcı Doçent bulunmaktadır. Bölüm Başkanı Doç Dr Yalçın KAYA ve Başkan yardımcısı Yrd Doç Dr Necmi BEŞER, ilimizde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde uzun yıllar başarıyla görev yapmış ve bitki ıslahı ve genetiği konusunda geniş bir tecrübeye sahiptirler. Diğer Öğretim Üyeleri, Yrd Doç Dr Semra HASANÇEBİ TÜBİTAK Gen Mühendisliği Enstitüsünden bölüme gelmiş ve moleküler genetik alanında birçok önemli araştırmalar yürütmüş ve tamamlamış; Yrd Doç Dr Süleyman KÖK de hayvansal genetik alanında başarılı çalışmalar yapmıştır.
Bölümümüz; günümüzün popüler ve güncel konularından olan Genetik bilimini Biyomühendislik yöntemleriyle birleştirip öğrencilere öğretilerek, iş hayatı için gerekli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans programında öğrenciler, klasik ıslah, genetik ve biyolojik yöntemlerin yanında, günümüzde giderek daha fazla tercih edilen modern yöntemler olan Moleküler Genetik, Biyoinformatik, Nanobiyoteknoloji, Doku Mühendisliği, Biyomalzemeler, Kök Hücre Teknolojileri gibi güncel konularda eğiterek akademi, sanayi, klinik tıp, adli tıp gibi çeşitli alanlarda çözüm üretebilen, ülkemize ulusal veya uluslararası arenada rekabet gücü kazandırabilecek lider ruhlu bireyler olarak yetiştirilecektir.
Genetik ve Biyomühedislik lisans programızın amacı; Temel tıp bilimleri ile tarım ve mühendislik bilimlerinde kullanılan teknoloji konusunda eğitim yapmak, genetik, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanında teknik ve temel bilgilere sahip, yaratıcı çözüm üreten ve uygulamada öncü bireyler olarak yurt içi veya yurt dışı akademik, endüstriyel ve resmi kurumlarda liderlik rolünü üstlenen, etik ve profesyonel sorumluklarının bilincinde; tıp, biyoloji, tarım bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında köprü kurabilecek Gen Mühendisi ve Biyomühendis yetiştirmektir.
Trakya Un. Genetik ve Biyomühedislik Bölümü; yukarıda söz konusu olan faaliyetlerle ilgili olarak tarımsal alanlarda bitki ıslahı, hayvan ıslahı konusunda genetik çalışmaları yapılacağı gibi, biyomühendislik uygulamaları konusundaki çalışmaları ile başta Edirne olmak üzere bölgedeki diğer tarım ve gıda sektörünün diğer alanlarına da hizmet edecektir. Edirne de sanayi genelde tarım ağırlıklı (bitkisel yağ, süt ürünleri, un ve un mamulleri, vb.) olup, tarımsal sanayi ile ilgili olarak, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, doğal kaynaklarında biyopreparat üretimi, süt ürünlerinde maya teknolojilerinin iyileştirilmesi, bitkisel yağlardan katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi vb biyomühendislik konularında eğitim ve araştırma yönüyle katkı yapacaktır. Trakya Ün. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, gerek tarımsal anlamda akademik bir bölümü bulunmayan üniversitemize, gerekse bir tarım kenti olan Edirne ilimize, Ülkemize ve Edirne ile sınırı olan geçim kaynağının büyük oranında tarım olan Balkan ve Doğu Avrupa bölgesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bölüm, ülkemizde genelde Yeditepe ve Fatih gibi vakıf üniversitelerinde açılmış bulunmakta olup, ancak Edirne ili ekonomisinin tarım ağırlıklı olması nedeniyle, diğerlerinden farklı olarak, tarımsal genetik ve biyomühendislik alanında araştırma ve eğitim konuları da öncelikli ve fazlaca yer alacaktır.
Bölüm mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası Araştırma Merkezleri ve laboratuarlarında kolaylıkla iş bulmaları beklenmektedir. Piyasada tohumculuk şirketleri, IVF klinikleri, Tüp Bebek Merkezleri ve uluslararası Biyoteknoloji ve Biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde Genetik mühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır. 
Bu içerik 25.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 4709 kez okundu.