Bölüm Staj Uygulama Esasları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI
1. AMAÇ
Bölüm öğrencileri stajlarını Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre yaparlar. Bu staj uygulama esaslarının amacı Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinin staj yapacakları yerlerin ve staj süresinin belirlenmesidir.

2. STAJ SÜRESİ
Staj süresi 40 (kırk) iş günüdür. Bunun ilk 20 günlük bölümü 4. yarıyılı (2. sınıf sonu) izleyen, ikinci 20 günlük bölümü ise 6. yarıyılı (3. sınıf sonu) izleyen yaz döneminde yapılır.

3. STAJ YERİ
Staj yapılacak işyerleri, kamu kuruluşları ya da özel kurumlar olabilir. Özel Üniversiteler ve devlet üniversitelerinin araştırma laboratuarları, hastaneler, hastanelere bağlı araştırma laboratuarları, AR-GE şirketleri, ilaç üreten ya da geliştiren araştırma merkezleri ya da özel şirketler, yurt dışındaki benzer kurum ve kuruluşlar öğrencilerimizin staj yapabileceği yerler arasındadır. Seçilen işyerinin Genetik ve Biyomühendislik mesleği ve disiplinleri ile ilgili olması; proje, tasarım, ürün veya hizmet üretimi, araştırma/geliştirme, satış veya pazarlama işlevlerinden en azından birisini yerine getiriyor olması gerekir. Salt satış veya pazarlama departmanlarında veya sadece satış ve pazarlama yapılan şirketlerde yapılan stajın süresi bir staj dönemini kapsayan süreyi (20 iş günü) geçemez.

4. STAJ KOMİSYONU
Staj işleri bölüm öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından oluşturulan bölüm staj komisyonu tarafından yürütülür. Staj komisyonu her yılın Ocak ayında Bölüm Akademik Kurulu’nca belirlenir.
Bu içerik 10.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 4189 kez okundu.